15 šalių, kurių yra aukščiausias 2014 metų gyvenimo lygis

Kiekvienais metais, pradedant nuo 2011 metų , ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) atskleidžia geresnio gyvenimo indeksą 34 šalyse, kuriose yra geriausia ekonominė plėtra pasaulyje.

Geresnio gyvenimo lygio šalys atrenkamos pagal 11 žmogaus aspektų: sveikata, būstas, pajamos, gyvenimo sąlygos, apsauga ir t.t. Visi šie aspektai savo ruožtu, susideda iš konkretesnių rodiklių. Parašydami sveikatą turima omeny žmogaus gyvenimo trukmė, kalbant apie ekologiją, tai oro taršos ir vandens kokybės lygis. O kalbant apie gyvenimo sąlygas – tai dėl kambarių kiekio vienam žmogui, apgyvendinimas su pagrindiniais patogumais ir išlaidos būstui.

Taigi žiūrim 15 geriausių pasaulio šalių ir palyginkime jas su svarbiausiais aspektais mūsų gyvenime:

15. Airija

Pajamos – 24,104 $ per metus, atskaičius visus mokesčius

Užimtumas – 60 % gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos – 94 % žmonių patenkinti būsto sąlygomis; 2 – 1 kambariai vienam žmogui

Visuomenė – 96 % gyventojų turi žmogų į kurį galimą kreiptis sunkiomis akimirkomis

Išsilavinimas – 73 % gyventojų yra baigę vidurinį išsilavinimą nuo 25- 64 metų

Ekologija – oro taršos lygis – 13 mikrogramų kubiniame metre. 84 % žmonių patenkinti vandens kokybe.

Civilinė teisė – 59 % piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 70 % balsuoja rinkimuose

Sveikata – Gyvenimo trukmė siekia apie 81m ; 83 % apklaustųjų nesiskundžia savo sveikata.

Patenkinimas – 84% žmonių per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų, nei negiamų.

Apsauga – 9.2 proc žmonių 10 skalei teigė, jog jaučiasi saugiai

Darbas/ Laisvalaikis – dirba 1543 val/ per metus, o 15-18 val/ per dieną skiria poilsiui

14. Liuksemburgas

одна из развитых стран в мире

Pajamos – 35,517 $, per metus atskaičius mokesčius

Užimtumas – 65% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos – daugiau nei 90% žmonių patenkinti būsto sąlygomis; 1.9 kambarys vienam žmogui

Visuomenė – 91 % mano, kad turi į ką kreiptis sunkiomis gyvenimo akimirkomis

Išsilavinimas – 78 % gyventojų turi vidurinį išsilavinimą.

Ekologija – oro taršos lygis 13 mikrogramų kubiniame metre ; 87 % patenkinti vandens kokybe.

Civilinė teisė – 73 % piliečiai pasitiki politinėmis institucijomis. 91 % balsuoja rinkimuose

Sveikata – vidutinė gyvenimo trukmė 81 metai, 72 % apklaustų respondentų patenkinti savo sveikata

Patenkinimas – 83 % žmonių per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų, nei negiamų

Apsauga – 8.2 proc žmonių 10 skalei teigė, kad jaučiasi saugūs

Darbas/ laisvalaikis – 1601 val/ per metus dirba, o 15.05 val/ per dieną skiria poilsiui

13. Austrija

Pajamos – 28,852 $

Užimtumas 72 % gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos – 88 % gyventojų patenkinti savo būsto sąlygomis, 1.7 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė – 94 % mano, kad turi į ką kreiptis sunkiomis gyvenimo akimirkomis

Išsilavinimas – 82 % gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija – oro taršos lygis siekia 27 mikrogramus kubiniame metre; 96 % patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė – 61 % piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 82 % eina į rinkimus

Sveikata – gyvenimo trukmė yra maždaug 81 metai, 69% respondentų sveikata nesiskundžia

Patenkinimas – 85% respondentų per visą darbo dieną patiria daugiau teigiamų emocijų.

Saugumas – 9.2 iš 10

Darbas/ laisvalaikis – 1 600 val/ per metus dirba. 14.46 val/ per dieną skiria poilsiui

12. Suomija

страна пригодная для жизни

Pajamos - 25,739 $

Užimtumas - 69% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos – 93% gyventojų patenkinti būsto sąlygomis; 1.9 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 92% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 83% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 15 mikrogramų kubiniame metre; 92% patenkinti vandens kokybe.

Civilinė teisė - 82% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 69% eina į rinkimus

Sveikata - gyvenimo trukmė 81 metai ; 69% respondentų sveikata nesiskundžia

Patenkinimas - 82% respondentų per visą darbo dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.1 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1684 val / per metus dirba; 14.89 val / per dieną skiria poilsiui.

11. Naujoji Zelandija

страна с хорошими показателями

Pajamos - 21,892$

Užimtumas - 73% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - 92% patenkinti būsto sąlygomis; 2.3 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 93% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 73% gyventojų yra baigę vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 12 mikrogramų kubiniame metre; 88% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 67% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 74% eina į rinkimus

Sveikata - gyvenimo trukmė 81 metai ; 89% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 83% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.4 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1762 val / per metus dirba; 14.87 val / per dieną skirta poilsiui

10. Jungtinė karalystė

10 место по уровню жизни

Pajamos - 26,904 $

Užimtumas - 70% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - 89% patenkinti būsto sąlygomis; 1.8 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 95% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 75% gyventojų yra baigę vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 13 mikrogramų kubiniame metre; 97% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 65% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 66% vyksta į rinkimus

Sveikata - vidutinė gyvenimo trukmė 80 metų; 77% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 85% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.5 iš 10 balų

Darbas / laisvalaikis - 1625 val / per metus dirba; 14.83 val / per dieną skiria poilsiui

9. Islandija

15 стран с высокими показателями уровня жизни

Pajamos - 21,201 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 79% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 90% patenkinti būsto sąlygomis; 1.6 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 98% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 67% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 16 mikrogramų kubiniame metre; 97% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 50% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 85% vyksta į rinkimus

Sveikata - gyvenimo trukmė 82 metai; 77% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 87% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.4 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1732 val / per metus dirbą; 14.06 val / per dieną skiria poilsiui

8. Nyderlandai

8 место по уровню жизни в 2013 году

Pajamos - 25,493 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 75% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 92% patenkinti būsto sąlygomis; 2 kambariai 1 asmeniui

Visuomenė - 94% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 73% gyventojų yra baigę vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 30 mikrogramų kubiniame metre; 90% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 72% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 75% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė 81 metai; 76% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 86% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 8.3 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1776 val / per metus dirba; 15.66 val / per dieną skiria poilsiui

7. Danija

7 место по уровню жизни в 2013 году

Pajamos - 24,682 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 73% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 91% patenkinti būsto sąlygomis; 1.9 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 94% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 76% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 16 mikrogramų kubiniame metre; 94% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 75% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 88% vyksta į rinkimus

Sveikata - vidutinė gyvenimo trukmė 80 metų; 70% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 89% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 8,7 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1522 val /per metus dirba; 16 val / per dieną skiria poilsiui

6. JAV

США, Вашингтон

Pajamos - 38,001 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 67% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 86% patenkinti būsto sąlygomis; 2.3 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 90% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 89% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 18 mikrogramų kubiniame metre; 87% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 58% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 70% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - vidutinė gyvenimo trukmė 79 metų; 90% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 83% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 8,9 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1787 val / per metus dirba; 14.27 val / per dieną skiria poilsiui

5. Šveicarija

швейцария

Pajamos - 30,060 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 79% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 93% patenkinti būsto sąlygomis; 1.8 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 94% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 86% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 22 mikrogramai kubiniame metre; 95% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 71% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 49% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė 83 metai ; 81% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 82% respondentų visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 8.6 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1632 val / per metus dirba; 14.78 val / per dieną skiria poilsiui

4. Norvegija

высокий уровень дохода

Pajamos - 31,459 $(pajamų šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 75% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 91% patenkinti būsto sąlygomis; 2 kambariai 1 asmeniui

Visuomenė - 93% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 81% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 15 mikrogramų kubiniame metre; 96% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 68% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 76% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė 81 metai; 73% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 86% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.1 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1426 val / per metus dirba; 15.56 val / per dieną skiria poilsiui

3. Kanada

замечательная экология

Pajamos - 28,194 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 72% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 90% patenkinti būsto sąlygomis; 2.6 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 94% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 88% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 16 mikrogramų kubiniame metre; 89% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 67% žmonių sako, kad jie pasitiki politinėmis institucijomis; 61% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė siekia 81 metus; 88% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 82% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.7 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1702 val / per metus dirba; 14.25 val / per dieną skiria poilsiui

2. Švedija

высокий уровень жизни

Pajamos - 26,242 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 74% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - daugiau nei 92% patenkinti būsto sąlygomis; 1.7 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 92% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 87% gyventojų turi vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 10 mikrogramų kubiniame metre; 95% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 65% piliečių pasitiki politinėmis institucijomis; 85% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė beveik 82 metai; 80% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 85% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 8.2 iš 10

Darbas / laisvalaikis - 1644 val/ per metus dirba; 15.11 val/per dieną skiria poilsiui ir rūpintis savimi

1. Australija

самая развитая страна в мире

Pajamos - 28,884 $(pajamos šeimai, atskaičius mokesčius)

Užimtumas - 73% gyventojų dirba

Gyvenimo sąlygos - 90% patenkinti būsto sąlygomis; 2.3 kambarys 1 asmeniui

Visuomenė - 94% mano, kad jie turi į ką kreiptis sunkiais laikais

Išsilavinimas - 73% gyventojų yra baigę vidurinį išsilavinimą

Ekologija - oro taršos lygis - 14 mikrogramų kubiniame metre; 91% patenkinti vandens kokybe

Civilinė teisė - 71% piliečių pasitikėjimą politinėmis institucijomis; 93% rinkėjų aktyvumas

Sveikata - gyvenimo trukmė beveik 85 metai; 80% respondentų geros sveikatos

Patenkinimas - 84% respondentų per visą dieną patiria daugiau teigiamų emocijų

Saugumas - 9.5 iš 10 balų

Darbas / laisvalaikis - 1693 val/ per metus dirba; 14.41 val/ per dieną skiria poilsiui

Darbo paieška: 

 

Naudojantis šia paieška galima rasti visus Lietuvos ir užsienio lietuviams skirtus darbo pasiūlymus vienoje vietoje (pvz.: įrašykite į paieškos langelį darbas Lietuvojedarbas Anglijoje arba darbas Norvegijoje ir spauskite mygtuką ieškoti...). Sistema tinkintos Google paieškos pagalba suras Jums tinkamą koncentruotą informaciją apie Jūsų ieškomus darbus.  

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.